Oostwegel Consultancy & Opleidingen is een Vaktechnisch Bureau voor de Accountant. Door te zoeken naar oplossingen, zowel vakinhoudelijk als van kantoor organisatorische aard zijn wij complementair aan de collegae in de uitoefening van het beroep.

De diensten worden onder twee namen aangeboden, Oostwegel Consultancy & Oostwegel Opleidingen.

Oostwegel Consultancy is ondersteunend bij de feitelijke uitvoering van een opdracht. Dit kan zijn als sparring partner of de opdracht (mee) uit voeren. Ook zijn wij (pro)actief bij de ondersteuning van de kwaliteitszorg rond uw kantoororganisatie.

Oostwegel Opleidingen is een door het NBA erkend opleidingsinstituut.

Cursussen en trainingen worden zowel op basis van vrije inschrijving als op basis van in / near company georganiseerd.