Sparring partner

Door de jarenlange ervaring als openbaar accountant, zowel als zelfstandige als in loondienst bij regionale en internationale kantoren, heeft Lou Oostwegel een sterke empathie en ziet hierdoor uw kansen en bedreigingen. Als voormalig toetser bij de RvT is kennis opgedaan hoe invulling te geven aan de NVAK in een accountantskantoor met behoud van persoonlijke identiteit.

Daarnaast kunt u ons consulteren als compliance officer en of waarnemer.