Het beheersen van de kwaliteit in uw kantoor kan op vele manieren. Een van de manieren is het benoemen van een compliance officer.

Een compliance officer is een functionaris die is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie.  In de assurance praktijk is deze verplicht. In de samenstelpraktijk is dit een waarborg voor de kwaliteitszorg.

Als Compliance officer stelt Oostwegel Consultancy U in staat een kwaliteitssysteem te hebben en up to date te houden.