1 Juli 2015.

Als MKB-accountant bent u geen jurist maar er wordt in uw dagelijkse praktijk wel van u verwacht dat u juridische basiskennis heeft.

Per 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Het doel van de Wwz is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden de wijzigingen doorgevoerd op drie terreinen:

Het flexrecht.

 1. Het ontslagrecht.
 2. De werkloosheidswet.
 3. In deze training gaan wij in op het flexrecht en het ontslagrecht.

Met de training Arbeidsrecht bieden wij u de mogelijkheid 4 van uw 20 verplichte PE-uren te behalen bij een NBA-erkende instelling. Zo houdt u uw vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om uw professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen (artikel 12 VGBA). 

Module 1 De wet

 • Proeftijd.
 • Concurrentie– en relatiebeding.
 • Aanzeggingsverplichting.
 • De nieuwe ontslagroutes.
 • Welke ontslaggronden / mogelijkheden zijn er straks nog?
 • Hoger beroep: kansen en risico’s.

Module 2 Casussen:

 • Ontslag van een (disfunctionerende) werknemer vóór Wwz.
 • Ontslag van een (disfunctionerende) werknemer ná Wwz.
 • Voorbeeldberekeningen transitievergoedingen.

Module 3 Ontslag met afspraken:

 • Casus ontslag met wederzijds goedvinden.
 • Welke afspraken kan ik maken?
 • Hoe leg ik deze vast?
 • Valkuilen van bedenktijd.
 • Welke rol speelt de transitievergoeding?
 • Is de rol van de kantonrechter helemaal uitgespeeld?

Docent

Mr. Milad Rahnama’i (1984) heeft arbeidsrecht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Als ( mede ) oprichter van RechtOp Juristen is hij lid van de in Heerlen gevestigde maatschap. Daarnaast is Mr. Rahnama’i docent aan Zuyd Hogeschool en geeft hij trainingen aan HRmanagers en werkgevers.

Tarief

De kosten voor deelname bedragen € 395 excl. BTW.

2e inschrijving zelfde bijeenkomst € 50 korting.

Op deze training zijn onze algemene leverings-voorwaarden van toepassing. 

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in en voorzie het van uw handtekening. Retourneer een ingescand document als bijlage aan uw mail of verstuur een geprint exemplaar per post. U kunt het inschrijf formulier hier downloaden.

Doelgroep

Accountants in de MKB adviespraktijk.

4 PE-uren Relatiebeheerders HR-medewerkers. 

Programma

U kunt deelnemen aan een ochtend- of een middagbijeenkomst.

De ochtendbijeenkomst is van 09u00 – 14u00.

De middagbijeenkomst is van 15u00 – 20u00.

De training wordt om 12u00 onderbroken voor een lunch of om 18u00 voor een diner.