Als MKB-accountant bent u complementair aan de ondernemer in zijn ondernemerschap. U bent deskundig op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving.

 

Boek 2 BW Aangepast

Bij wet van 30 september 2015 is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangepast aan Europese regels. Naast de introductie van de Microrechtspersonen, heeft deze uitvoeringswet een aantal in het BW opgenomen voorschriften voor financiële verslaggeving aangepast.

 

3 PE-uren

Met de training Externe verslaggeving bieden wij u de mogelijkheid 3 van uw 20 verplichte PE-uren te behalen bij een NBA-erkende instelling. Zo houdt u uw vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om uw professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen

Uitvoeringswet

 • Hoofdlijnen wijzigingen
 • Grote criteria
 • Ingangsdatum
 • Microrechtspersonen

Jaarrekening:

 • Criteria financiële informatie
 • Waarderingsgrondslagen
 • Publicatievoorschriften
 • Inrichtingseisen

Waarderingsgrondslagen:

 • Fiscale grondslagen
 • Foutherstel

Literatuur:

 • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • Modelrapporten NBA
 • Handboek Externe Verslaggeving

Rapportage:

Het accountantsrapport bestaat veelal uit het accountantsverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Op veel kantoren worden de jaarrekeningen gegenereerd met behulp van een rapportgenerator. Het is niet voor iedereen even duidelijk welke tekst waar geactiveerd moet worden.

Docent

A.P.M. (Lou) Oostwegel (1953) is eigenaar van Oostwegel Opleidingen. Van 1985 tot 2010 heeft hij als openbaar accoun-tant in de MKB-praktijk ondernemers bijgestaan.
 
Vanaf 2010 geeft Lou trainingen, leidt vaktech-nische bijeenkomsten en is als extern docent verbonden aan de Fontys Hogeschool Financieel Management

 

Bestemd voor

 Accountants in de MKB adviespraktijk, fiscalis-ten en assistent accountants.

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in en voorzie het van uw handtekening. Retourneer een ingescand document als bijlage aan uw mail of verstuur een geprint exemplaar per post. U kunt het inschrijf formulier hier downloaden.

 

Trainingstijden

U kunt deelnemen aan een ochtend-, een middag– of avondbijeenkomst.
 
De ochtendbijeenkomst is van 9.00—12.00 uur,
 
de middagbijeenkomst van 13.30—16.30 uur,
 
de avondbijeenkomst is van 17.00—20.30 uur.
 
De avondbijeenkomst wordt onderbroken voor een maaltijd.