In de NVAK staan richtlijnen hoe het kwaliteitssysteem binnen een accountantskantoor moet zijn ingericht. Op veel kantoren zijn de handboeken en werkprogramma’s geïmplementeerd, waarmee de technische kwaliteitsslag is gemaakt.

De nadruk komt nu meer en meer te liggen op de efficiënte uitvoering van de kwaliteitsverbetering. Hierbij is goed personeelsmanagement onontbeerlijk.

Naast coaching vormen functionerings- en beoordelingsgesprekken een belangrijk instrument.

Maar waaraan moet een effectief beoordelings-systeem voldoen? Wat zijn de voordelen en de valkuilen? Daarnaast wordt het voeren van een beoordelings- en functioneringsgesprek vaak als lastig ervaren.

Na de training bent u in staat

  • de juiste aanpak te hanteren voor al uw personeelsgesprekken, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken,
  • het wat, waarom en hoe van deze gesprekken aan uw medewerkers uit te leggen,
  • gespreksvaardigheden toe te passen waarmee het mogelijk is met tact en (meer) zekerheid deze gesprekken te voeren.

Na afloop van de training kent u:

  • de verschillen tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken,
  • het doel van het beoordelings- en functioneringsgesprek,
  • het stappenplan voor het opzetten van een duurzaam systeem,
  • de valkuilen,
  • de wijze van het voeren van een slecht nieuwsgesprek,
  • de wijze van sturing van personeel

en heeft u vaardigheden opgedaan door actief deel te nemen aan rollenspellen.

Bestemd voor

Accountants in leidinggevende functies.

U bent leidinggevende en wilt uw medewerkers resultaatgericht managen. Na het volgen van de training gaat u krachtiger en doelgerichter de gesprekken in.

 

Docenten

De training wordt verzorgd door Peter Koren, HR Specialist. De vaktechnische verantwoording heeft Lou Oostwegel

Het programma

8.15 uur – 8.30 uur Ontvangst
8.30 uur – 12.30 uur Deel 1
12.30 uur – 13.30 uur Diner
13.30 uur – 17.30 uur Deel 2

Voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene leverings-voorwaarden van toepassing. De kosten voor deelname bedragen € 645 excl. BTW.

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in en voorzie het van uw handtekening. Retourneer een ingescand document als bijlage aan uw mail of verstuur een geprint exemplaar per post. U kunt het inschrijf formulier hier downloaden.