Laat u leiden door de fundamentele aspecten van de assurance-opdrachten in de samenstelpraktijk. U krijgt inzicht in de aandachtspunten voor de mkb-accountant en u leert deze te beheersen. De kans wordt sterk vergroot dat u na het volgen van deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA een voldoende scoort. 

 • Verkrijg inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk met incidenteel een assurance-opdracht. 
 • U vergroot uw compliance. 
 • Actualiseert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering. 
 • Maak kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen. 
 • U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren. 

Inhoud

De cursus is gebaseerd op de NBA handreiking nr. 1125 en op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen. Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. 

 • Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom? 
 • VGBA en VIO-beginselen en toepassing in praktijk. 
 • Wanneer is er sprake van een assurance-opdracht? 
 • Aandachtspunten bij assurance in de samenstelpraktijk. 
 • Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVKS, NVAK-aav en NVAK-ass) 
 • Gevolgen voor uw beroepspraktijk 
 • Beheerste en integere bedrijfsvoering 
 • Inhoud van het dossier bij assurance-opdrachten, vastlegging van cijferbeoordeling en van besprekingen. 
 • Implementatie van de compliance. 

Permanenten educatie

Oostwegel Opleidingen is een door de NBA erkende PE-instelling. Aan het volgen van deze cursus worden 6 PE-uren toegekend. De cursuscode is 53.583.

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier in en voorzie het van uw handtekening. Retourneer een ingescand document als bijlage aan uw mail of verstuur een geprint exemplaar per post. U kunt het inschrijf formulier hier downloaden.